Litt om oss

Atlas Medisinske Senter AS ble etablert i 1998, og ble en fastlegepraksis i 2001.

Fastlege Terje Blix Lie var ferdig utdannet lege i 1981, og er spesialist i allmennmedisin, bedriftslege og har gode kunnskaper om tropemedisin.

Fastlege Allan Adrian ble ferdigutdannet i 2009 fra Københavns Universitet og er også spesialist i allmennmedisin. Han har bred erfaring innen akutt og allmennmedisin samt vært tidligere bydelsoverlege i bydel Østensjø. 

Senteret har også en psykologspesialist med kommunal avtale, spesialist i nevrologi og spesialist i psykiatri uten kommunal avtale.

Pasienter trenger henvisning fra allmennlege for å bestille time hos disse.

Det er i tillegg er det to helsesekretærer på legekontoret.

Allmennmedisin er et bredt fagområde hvor legen skal ha kunnskap om det meste. Medisinske undersøkelser og helsekontroller utføres avhengig av problemstillingen. I noen tilfelle kan det bli nødvendig å henvise videre til spesialist.

I tillegg til allmennpraksis tilbyr vi bedriftshelsetjeneste.

Vi utfører enkle kirurgiske inngrep, gynekologiske undersøkelser, svangerskapskontroller, 24-timers blodtrykksregistrering, spirometri (testing av lungefunksjon) og vaksinering.

Vi tar vanlige hurtigtester av blod og urin, samt at vi samarbeider med Fürst medisinske laboratorium, som tar alle andre blodprøver, bakteriologiske undersøkelser/parasittprøver, cytologiske prøver og EKG (hjerteprøve). Fürst medisinske laboratorium finner du rett utenfor vår resepsjon.

© Siden er utviklet av Adrian Medical AS - alle rettigheter reservert