top of page

Våre fastleger er offentlige, og knyttet til fastlegeordningen. Ordningen ble innført for å styrke lege-pasientforholdet, og derved øke kvaliteten i helsevesenet.

 

Vi synes dette er en god ordning, som vi ønsker å etterleve. Fastlegeordningen innebærer at vi prioriterer de pasientene som er på våre lister. Kontoret føler et felles ansvar for listepasientene. Hvis din fastlege har fri, vil en av de andre legene ta imot deg.

 

Alle som er registrert bosatt i en norsk kommune gjennom folkeregistret har rett til å stå på liste til en fastlege. Hos fastlegen kan du få undersøkt din helse, foreskrive medisiner og ved behov bli henvist til spesialisthelsetjenesten.

 

Oppgaven med å tildele pasienter en fastlege administreres av HELFO.

 

Alle innbyggere kan selv velge sin fastlege ut ifra et register. Du er velkommen til å bytte til en av våre fastleger om han/hun har ledig kapasitet på listen. De som ikke har en fastlege, eller ønske bytte til oss kan ta kontakt med Helfo på telefo 810 47 573 eller gå inn på HelseNorge.no her. Det er anledning til å bytte fastlege to ganger i året.

© Siden er utviklet av Adrian Medical AS - alle rettigheter reservert

Besøksadresse
 

Atlas Medisinske Senter

Dronningens gate 40, 2 etasje

0154 Oslo

 

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 47 30 10

TELEFONTID:
Mandag – Fredag: 09:00 – 10:00 og 12:00 – 14:00

For enklere timebestilling og e-konsultasjon bruk gjerne Helsenorge.no

 

Ved behov for lege utenfor våre åpningstider kontakt legevakten. Ved øyeblikkelig hjelp ring 113

bottom of page