top of page

26.01.2022:

Legeforeningen råder sine medlemmer inntil videre til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden.

Den enkelte lege må særlig vurdere sårbare pasientgrupper som ikke vil være i stand til å søke refusjon hos Helfo.

For mer informasjon les anbefaling fra legeforeningen her

Pasientene har rett på stønad til viktige legemidler dersom de oppfyller vilkårene i folketrygdloven. Denne rettigheten har de uavhengig av om det skrives blåresept eller ikke. Systemet med blåresept på forhåndsgodkjente refusjoner går ut på at legen vurderer om pasienten oppfyller kravene. Denne vurderingen overlates nå til Helfo. Pasienten får medikamentet på hvit resept, må betale full pris på apoteket og krever så tilbakebetaling fra Helfo.

  1. Informer pasienten om hvorfor du ikke skriver blåresept

  2. Gi informasjonsskriv med skjema til pasienten

  3. Skriv ut journalnotat med aktuelle diagnoser og gi til pasienten slik at dette kan legges ved skjemaet til Helfo. Trenger Helfo mer informasjon må de innhente dette senere.

Besøksadresse

Atlas Medisinske Senter

Dronningens gate 40, 2 etasje

0154 Oslo

 

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 47 30 10

Fax 22 47 30 11

TELEFONTID:
Dr. Terje Lie Blix Mandag – Torsdag: 08:00 – 10:00 og 13:00 – 14:00

Dr. Allan Adrian Mandag – Fredag: 08:30 – 10:00 og 12:00 – 14:00

For enklere timebestilling og e-konsultasjon bruk gjerne Helsenorge.no

 

Ved behov for lege utenfor våre åpningstider kontakt legevakten.

Ved øyeblikkelig hjelp ring 113.

© Siden er utviklet av Adrian Medical AS - alle rettigheter reservert

bottom of page